Voor meer info klik op onderstaande:

Lidgelden seizoen 2022-2023

Lidgeld wordt aangerekend o.b.v. de ploeg waarin je speelt. Ter indicatie vermelden we ook de geboortejaren die hier regulier aan verbonden zijn.

Ploeg

Indicatie van ploeg volgens geboortejaar

Lidgeld

JEUGD

 

 

U5 – U6

2018

€ 200,00

U6

2017

€ 300,00

U7 - U8

2015 -2016

€ 375,00

U9-U10

2013- 2014

€ 445,00

U11-12

2011 -2012

€ 485,00

U14

2009-2010

€ 495,00

U16

2007-2008

€ 495,00

U19

2004-2006

€ 495,00

 

 

 

SENIOREN

2004 en vroeger

 

SENIOREN

2004 en vroeger

 

Senioren H1-D1: Wekelijks min. 2x training, top-coaching, kine-support, outfit home & away, inclusief €50 barkrediet

 

€540

Senioren (***zie ook Specials: studenten)

 

€445

Gents / Ladies

1987 en vroeger

€ 410,00

Trimmers

 

€ 350,00

 

 

 

CLUBHUIS

 

 

Clubhuisbijdrage per spelend lid (familiebijdrage) 

 

€ 50,00,  max €100 per familie

 

 

SPECIALS

 

Administratieve boete in geval van laattijdige uitschrijving (na 30/06)*

€ 150,00

Trainend jeugdlid U7 – U19 zonder competitie

Competitie vanaf 2e seizoenshelft

€75 korting

+ €50

Korting 3e - 4e - 5e kind in jeugdreeksen

€ 30 -  €40 - €50 per kind

Half jaar hockey (september – december, of januari – juni)

70% van jaarbijdrage

Indoor competitie

TBC, aan kostprijs (schatting: 100 à 150 euro)

Performance hockey trainingen: 10 sessies in voorjaar en 10 sessies in najaar

TBC

Universiteit- en Hoge schoolstudenten: op vertoon van een geldige studentenkaart voor het academiejaar (zie voorwaarden voor details)

10% korting als barkrediet op sportief lidgeld

 

 

SPONSORS

 

Bedrijven en sponsors kunnen contact op met sponsoring@hockeytemse.be voor bedrijfsabonnementen of andere specifieke formules.

€1.000

 

info nieuwe leden ivm kledij


Inschrijvingsformulier seizoen 2022-2023

 

Hebt u nog vragen? 

Stuur dan een mailtje naar secretaris@hockeytemse.be

Alvast veel plezier!!!

 

Het RAPID  bestuur


Lidgelden Rapid Family – seizoen 2022-2023 

Met lidgeld zorgt de club voor infrastructuur zoals velden, verlichting en clubhuis. We zorgen ook voor trainers: hoofdtrainer en jeugdtrainers, alsook opleiding voor trainers. We mogen ook bijdrage aan de hockeybond en verzekerking niet vergeten. Alsook materiaal: voor keepers, voor trainingen. Ook op de wedstrijden voorzien we coaches. Een secretariaat zorgt voor vele relaties en administratie. We spreken al snel over een werkingsbudget van 500.000 euro per jaar voor een club als Rapid met ploegen in diverse afdeling van VHL tot ere-divisie. We zijn bereid om in alle transparantie de investeringen in bovenstaande topics te delen.

We hebben goed nagedacht en geluisterd naar de leden omtrent lidgelden. Op die basis hebben we een paar wijzigingen aangebracht voor komende seizoenen:

 1. De lidgelden volgen vanaf seizoen 23-24 de index, in 22-23 slecths een fractie. We hebben nu een aantal jaren onze prijzen niet verhoogd. In deze periode is alles gemiddeld 15% duurder geworden. Om niet te spreken over de elektriciteit die meer de verdubbelde. Voor 2022-2023 verhoogt het lidgelden daarom heel modest: gemiddeld met 20 euro, of minder dan 5%. Vorig jaar -ondanks het effect van Covid op het jaarbudget en de inflatie- verhoogden we niet en schonken we voor zo’n 8.000 euro aan bar-krediet. Dit jaar verhogen zowel de hockeybond als alle leveranciers hun kosten, en zijn wij genoodzaakt te volgen. Een financieel meerjaren-plan zorgt voor een solide basis voor de toekomst. Voor komende seizoenen is het heel eenvoudig: lidgeld volgt de Index.

 

 1. De club behoudt zijn lage lidgelden voor de jongste ploegen: U5 kan inschrijven voor slechts €200. U5 krijgt hiervoor een uniek multi-move aanbod. U6 betaalt 300 euro en krijgt de combinatie van multi-move training met 1 gewone training.

 

 1. We hebben ook vernieuwing omtrent éénmalige bijdrage, familiebijdrage en barlidgeld. We maken het makkeljker en evolueren naar 1 bijdrage: clubhuis-bijdrage. De clubhuisbijdrage bedraagt 50 euro per persoon, met een max van 100 euro per familie. De 75 euro voor barleden, alsook de familiebijrage vallen hiermee weg. Ook de éénmalige toetredingsbijdrage voor nieuwe leden vervalt hiermee.

 

 1. We maken -net als andere clubs- een onderscheid tussen ploegen met meer ondersteuning tov andere ploegen.

 

 1. Varianten als spelend lid zonder competitie, intrede in 2e seizoenshelft, op voorhand inschrijven voor een half jaar is ook verduidelijkt in onderstaande tabel.

 

 1. We houden ook rekening met grotere families en voegden een korting toe voor families met meer dan 2 spelende jeugdleden. Elk lid krijgt dan korting obv het aantal familieleden. Let op: dit is een complexe, manuele handeling voor het Finco en niet 100% foutvrij.

 

 1. Om dit alles te kunnen realiseren, nemen we de clubhuis-werking over van de meeste hockeyclubs: elke ploeg is 3 tot 4x per jaar verantwoordelijk voor het runnen van de bar. Dit kan op vrijdag, zaterdag of zondag zijn. Deze inspanning zorgt voor een financieel evenwicht. Bij verdeling over de ploegleden is dit 1x per jaar bar-duty.

 

 1. Tenslotte nog dit-: iedereen kan kiezen of hij een actieve rol wil opnemen in de club: dat betekent een vrijwilligerstaak zoals team manager, coach, scheidsrechter, duty taken in het weekend, bar-medewerker, event vrijwilliger, communicatie of marketing hulp, … gedurende het hockey-seizoen. Een keuze hiervoor belonen wij graag. Deze leden krijgen een korting op het einde van het seizoen in de vorm van een cadeaubon. We houden ons er ook aan om onze vrijwilligers elk jaar te bedanken.

 

 1. Wij gaan nog één stap verder: hockeyleden kunnen ook een cent verdienen. We zijn hier heel transparant in.
 • Je kan je als hockeyspeler kandidaat stellen om wekelijks een team te coachen op zaterdag: hiervoor voorzien we een vergoeding van 50 euro per match. Aanvraag via het sportco.
 • Je kan als hockeyspeler een jeugdploeg training Hiervoor voorzien wij tussen 8 en 12 euro per uur afhankelijk van leeftijd en kwalificaties.
 • Je kan je inschrijven in de bar-ploeg om bij grotere evenementen mee in de bar te werken: 12 euro per uur barkrediet. Geef je naam door aan clubhuis@hockeytemse.be
 • Je kan je naam opgeven bij secretariaat@hockeytemse.be om mee jeugdkampen te begeleiden, of try-outs te geven.

Voetnoot: We maken wel een onderscheid tussen hockeyleden en ouders. We spreken hier over hockeyleden. We appreciëren de bijdrage van ouders, maar geloven dat dit ook een stuk onze taak -als ouders- om bij te dragen tot een betere maatschappij en een stukje vrijwilligerswerk op te nemen, klein of groot, iedereen naar zijn normen en waarden.

 1. Graag vragen wij om de betalingstermijn voor de hockeybijdragen te respecteren. Op tijd betalen, maakt het voor ons mogelijk om op een professionele manier om te gaan met de middelen die jullie ons ter beschikking stellen.  Opgelet: Bij laattijdgie betalingen meer dan 1 maand na factuurdatum wordt namelijk een administratieve kost van 50€ bijgerekend Uw betaling moet alleszins voldaan zijn vóór de aanvang van de competitie want dit laat ons toe om van onze kant betalingen tijdig uit te voeren en als club professioneel om te gaan met de KBHB en de VHL, onze partners en mensen die tewerkgesteld zijn op de club. Leden die hun hockeybijdrage niet hebben betaald vóór aanvang van de competitie kunnen spijtig genoeg niet deelnemen aan wedstrijden of trainingen totdat dit in orde is gebracht.

 

 1. Speciaal nieuws voor studenten: Universiteit- en Hoge schoolstudenten krijgen van Rapid op vertoon van een geldige studentenkaart voor het academiejaar een barkrediet ter waarde van 10% van hun sportief lidgeld.

 

 1. Bedrijven, bedrijfsleiders, vrije beroepen en sponsors kunnen contact op met sponsoring@hockeytemse.be voor bedrijfsabonnementen of andere specifieke formules.

 

 

Wie nog vragen heeft kan ons contacteren op secretaris@hockeytemse.be. Mocht er een fout in de facturatie staan, vragen we u om ons dit uiteraard te laten weten.  

We danken jullie op voorhand voor jullie bijdrage en zien jullie met veel plezier terug op Rapid voor een fantastisch hockeyseizoen!

 

Vriendelijke groeten

Team Rainbow

 

Lidgeld wordt aangerekend o.b.v. de ploeg waarin je speelt. Ter indicatie vermelden we ook de geboortejaren die hier regulier aan verbonden zijn.

Ploeg

Indicatie van ploeg volgens geboortejaar

Lidgeld

JEUGD

 

 

U5 – U6

2018

€ 200,00

U6

2017

€ 300,00

U7 - U8

2015 -2016

€ 375,00

U9-U10

2013- 2014

€ 445,00

U11-12

2011 -2012

€ 485,00

U14

2009-2010

€ 495,00

U16

2007-2008

€ 495,00

U19

2004-2006

€ 495,00

 

 

 

SENIOREN

2004 en vroeger

 

SENIOREN

2004 en vroeger

 

Senioren H1-D1: Wekelijks min. 2x training, top-coaching, kine-support, outfit home & away, inclusief €50 barkrediet

 

€540

Senioren (***zie ook Specials: studenten)

 

€445

Gents / Ladies

1987 en vroeger

€ 410,00

Trimmers

 

€ 350,00

 

 

 

CLUBHUIS

 

 

Clubhuisbijdrage per spelend lid (familiebijdrage) 

 

€ 50,00,  max €100 per familie

 

 

SPECIALS

 

Administratieve boete in geval van laattijdige uitschrijving (na 30/06)*

€ 150,00

Trainend jeugdlid U7 – U19 zonder competitie

Competitie vanaf 2e seizoenshelft

€75 korting

+ €50

Korting 3e - 4e - 5e kind in jeugdreeksen

€ 30 -  €40 - €50 per kind

Half jaar hockey (september – december, of januari – juni)

70% van jaarbijdrage

Indoor competitie

TBC, aan kostprijs (schatting: 100 à 150 euro)

Performance hockey trainingen: 10 sessies in voorjaar en 10 sessies in najaar

TBC

Universiteit- en Hoge schoolstudenten: op vertoon van een geldige studentenkaart voor het academiejaar (zie voorwaarden voor details)

10% korting als barkrediet op sportief lidgeld

 

 

SPONSORS

 

Bedrijven en sponsors kunnen contact op met sponsoring@hockeytemse.be voor bedrijfsabonnementen of andere specifieke formules.

€1.000

 

 

* Je lidmaatschap wordt stilzwijgend seizoen na seizoen verlengd.  Denk je aan stoppen, vergeet zeker niet om het secretariaat daarvan persoonlijk te verwittigen via een mailtje naar: secretaris@hockeytemse.be . Waarom is zo’n mailtje belangrijk? Het is niet voldoende om aan je manager, coach of kapitein te melden dat je je wil uitschrijven bij onze club. Hiervoor is een persoonlijke melding noodzakelijk. Deadline voor uitschrijven is 30 juni. Waarom? Wel, hockey is uiteraard een teamsport. Het is belangrijk voor de club om tijdig te weten op welke spelers ze kan rekenen voor volgend seizoen om de ploegsamenstellingen te maken en de ploegen in te schrijven voor de competities. Wanneer we na 30 juni de ploegsamenstellingen moeten aanpassen en de wijziging bij de KBHB moeten doorvoeren, zullen wij de bijhorende administratieve kost van €150,00 voor laattijdige uitschrijving doorrekenen aan het vertrekkende lid.

Let er zeker ook op dat alle nog openstaande rekeningen vereffend zijn. Zolang dat niet gebeurd is, zal je je (indien gewenst) spijtig genoeg niet kunnen aansluiten bij een andere hockeyclub.

 

Algemene voorwaarden

 • De hockeybijdrage omvat: lidmaatschap Rapid, onderhoud terreinen, clubhuis-werking, aansluiting en verzekering bij de Vlaamse HockeyLiga van de Koninklijke Belgische HockeyBond, hockeytrainingen volgens trainingsrooster en voor sommige ploegen professionele coach of vergoedingen voor Nationale scheidsrechters. Indicatie van programma:
  • Programma U5: 1 training Multi-move (+/- 30 trainingen)
  • Programma U6: 1 training Multi-move + 1 jeugdtraining (+/- 60 trainingen)
  • Programma U7-U8: 2 traingingen/week, match in het weekend (+/- 60 trainingen en 16 wedstrijden)
  • Programma U9 tem U19: 2 hockey trainingen, match in het weekend. (+/- 50 trainingen en 20 wedstrijden)
 • De hockeybijdragen lopen vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. De hockeybijdrage is betaalbaar aan Rapid vzw.
 • Mid juni worden de facturen opgemaakt en verstuurd. Bij niet-betaling vóór de limietdatum van het volledige bedrag aangeduid op de factuur wordt er automatisch een administratieve toeslag van 50€ aangerekend.
 • Startende leden zonder hockey-ervaring spelen, die geen competitie spelen, krijgen 75€ korting op hun lidgeld. Als je in de 2e helft van seizoen toch competitie speelt, dan wordt er 50€ extra aangerekend.
 • Leden die hun lidgeld niet betaald hebben op 20 augustus zullen vanaf dan geen toegang hebben tot de terreinen en niet kunnen deelnemen aan de trainingen en niet tot de wedstrijden worden toegelaten. In de hockeybijdrage zit immers uw verzekering.
 • Terugbetaling van de factuur of een deel ervan is niet mogelijk.
 • Wanneer een nieuw lid zich na 1 september inschrijft (bv. jongeren die in september eerst aan de proeftrainingen deelnemen), moet de hockeybijdrage binnen de 14 dagen na inschrijving worden betaald om toegelaten te worden tot de trainingen en/of wedstrijden.
 • De lidgelden zijn van toepassing per seizoen ongeacht de datum van in- of uitschrijving. Half seizoen op voorhand gecommuniceerd is 70%.
 • De lijst met actieve vrijwilligers -zoals beoordeeld door het bestuur- zullen we ter beschikking stellen in het clubhuis vanaf 2e helft van het seizoen. Cadeaubon is normaliter in de vorm van clubhuis-barkrediet.
 • Stuur zeker secretaris@hockeytemse.be een mail bij welke mutualiteit je bent. Ze bezorgt je dan de nodige documenten voor de jaarlijkse tegemoetkoming van je ziekenkas voor een deel van het lidgeld.
 • Indien een hockeylid zich wenst uit te schrijven, dan moet dit voor 30 juni van elk jaar per e-mail worden gemeld. Na deze datum blijven de kosten voor de hockeybijdrage en de KBHB verschuldigd.
 • Het uniform is niet inbegrepen in de hockeybijdrage. Het OSAKA uniform (shirt – short-rok – kousen) wordt aangekocht via Zaman. Het dragen van het uniform is verplicht tijdens wedstrijden.
 • Deelnamekosten voor indoorhockey, hockeystages, performance trainingen en/of BeGoldtrainingen zijn niet inbegrepen in de hockeybijdrage.
 • De club is niet verantwoordelijk voor afgelastingen van trainingen en wedstrijden in geval van overmacht (sneeuw, vriesweer, pandemie, ...). Indien mogelijk, zal Rapid een alternatief aanbieden.
 • Gezinskorting wordt toegepast op de hockeybijdrage. Het begrip gezin omvat samenwonende ouders en kinderen op hetzelfde adres.
 • Universiteit- en Hoge schoolstudenten kunnen genieten van een korting van 10% op de hockeybijdrage in de vorm van barkrediet op vertoon van een geldige studentenkaart voor het academiejaar.
 • Vanaf het seizoen 2023-2024 wordt de hockeybijdrage (basis) jaarlijks geïndexeerd.