Werking arbitrage

Seizoen 2023-24

 

Het begin van het seizoen is aangebroken, het is tijd voor ons team om een woordje te verspreiden met wat uitleg over de werking van het scheidsrechter gebeuren en de ambities die we dit jaar hebben in op vlak van de groei.

Vorig seizoen is in succes geëindigd met een ploeg van 11 Club Umpires en een Nationaal Scheidsrechter, vele matchen die gefloten werden en een talrijke aanwezigheid van ons team op het jeugdtoernooi om de jeugd te ondersteunen bij het fluiten van de matchen. Niet alleen het toernooi was een succes, ook de arbitrage door onze jeugdspelers. Het is ons duidelijk geworden dat we in de club wel degelijk aardig wat jeugdspelers hebben die de ambitie hebben om door te groeien als scheidsrechter.

We kregen dan ook vorig jaar het label ‘Zilver’ in het kader van Umpire Academy, hopelijk kunnen we dit seizoen gaan voor ‘Goud’! Maar hiervoor moeten we nog hard werken.

 

1. Arbitrage van de wedstrijden: onderbouw.

Tot en met U12 mogen alle wedstrijden geleid worden door scheidsrechters zonder enig examen af te leggen. Het is de ideale leerschool voor ouders om samen met hun kinderen te groeien als scheidsrechter doorheen de leeftijden. De club wilt dit bevorderen en komt tot onderstaande regeling:

 • - U7/U8: elke wedstrijd wordt geleid door 1 scheidsrechter van de thuisploeg. In onze club leggen we de verantwoordelijkheid hiervoor bij één van de ouders.
 • - U9: elke wedstrijd wordt geleid door 2 scheidrechters van de thuisploeg. Als één van onze ploegen thuis speelt, zal een speler uit de oudere ploegen worden aangesteld om de wedstrijd te komen leiden. De tweede scheidsrechter is één van de ouders.
 • - U10/11/12 in categorie VHL3 en VHL2: elke wedstrijd wordt geleid door 2 scheidrechters van de thuisploeg. Als één van onze ploegen thuis speelt, zal een speler uit de oudere ploegen worden aangesteld om de wedstrijd te komen leiden. De tweede scheidsrechter is één van de ouders.
 • - U10/11/12 in categorie VHL1 of Nationaal: elke wedstrijd wordt geleid door 2 scheidsrechters, 1 van elke ploeg. Deze taak is weggelegd voor één van de ouders (niet de coach!). Er dient dus ook steeds een scheidsrechter mee op verplaatsing gaan.

 

Van zodra het wedstrijdschema gekend is, zal de cel arbitrage een schema opmaken voor het halve seizoen met de aanstelling van de bovenbouw ploegen die de wedstrijden onderbouw komen leiden. De managers nemen contact op met elkaar om af te spreken wie er komt fluiten.

 

Verder voorziet de club ook in een opleiding specifiek voor de ouders die deze wedstrijden willen gaan fluiten. Deze zal doorgaan op dinsdag 5 september om 20h in het clubhuis.

 

De cel arbitrage gaat ook trachten om zo vaak mogelijk een aanwezigheid te hebben op zaterdag voormiddag om de scheidsrechters te helpen en te coachen.

 

Tot slot, even nog herhalen dat alle aangestelde jeugd scheidsrechters vergoed worden door de ploeg waarvoor ze komen fluiten: €6,- voor een wedstrijd U9 en €8,- voor een wedstrijd U10-11-12.

 

2. Arbitrage van de wedstrijden: bovenbouw.

Alle wedstrijden vanaf U14 worden geleid door 2 scheidsrechts die minimum geslaagd zijn voor het theoretische examen.

 • - Wedstrijden VHL2-3-4: elke wedstrijd wordt geleid door 2 scheidrechters van de thuisploeg. De club wenst dat de eerste scheidsrechter één van de ouders is, de tweede scheidsrechter kan worden aangesteld door de cel arbitrage uit de ploegen U19, D en H. Indien een ploeg hierop wenst beroep te doen, gelieve de cel arbitrage zo snel mogelijk op de hoogte te stellen via umpire@hockeytemse.be . In dit geval vergoedt de ploeg de scheidsrechter (€11,-).
 • - Wedstrijden VHL1 en Nationaal 1-2-3: elke wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter van elke ploeg. Onze club geeft ook hier de sterk voorkeur dat dit door één van de ouders gebeurt. Zo niet, neemt de manager van de ploeg zelf contact op met een scheidsrechter om de wedstrijden te lijden.

Uitzondelijk kan beroep worden gedaan op de cel arbitrage, maar het mag geen gewoonte worden.

 

Iedereen die dit examen wenst af te leggen, kan hiervoor een aanvraag doen bij Nancy De Prycker die zal zorgen voor de nodige informatie en inloggegevens om het examen af te leggen. Er wordt ook een informatieavond geörganiseerd voor de kandidaten, deze zal doorgaan op dindag 12 september om 20h in het clubhuis.

 

De managers van de bovenbouw worden ook gevraagd om de planning van de onderbouw in het oog te houden, en eventueel samen met de coach, de nodige jeugdspelers af te vaardigen om de wedstrijden van de onderbouw te leiden (zie vorig punt). We zorgen ervoor dat deze lijsten zo snel mogelijk worden verdeeld, zodat dit op tijd binnen de ploeg kan worden besproken.

 

Gezien we dit jaar de ambitie hebben om een paar jeugdspelers op te lijden tot Club Umpire, is het mogelijk dat de cel arbitrage enkele van deze wedstrijden selectionneert om coaching sessies te houden voor deze kandidateen. Dit wil zeggen dat één of twee kandidaten de wedstrijden zullen fluiten onder toezicht van een Club Umpire Coach.

We zien er op dat dit tijdig gecommuniceerd wordt.

 

3. Arbitrage van de wedstrijden: volwassenen.

Alle wedstrijden vanaf worden geleid door 2 scheidsrechts die minimum geslaagd zijn voor het theoretische examen.

De managers van de ploegen maken rechtstreeks met een scheidsrechter afspraken. Indien er beroep wenst gemaakt te worden op een club umpire, gelieve dit zo snel mogelijk te melden via whatsapp (per wedstrijd).

 

4. Umpire Coaching op zaterdagen.

Om de jeugdige scheidsrechters en eventuele ouders te ondersteunen op zaterdagen, gaat de ploeg cel scheidsrechters trachten een beurtrol op te stellen voor een aanwezigheid van een Club Umpire tijdens de jeugdwedstrijden. De aanwezige collega zal als taak hebben:

 • - Jeugdscheidsrechters, samen met de managers, begeleiden
 • - Aanspreekpunt te zijn voor ouders op vlak van arbitrage
 • - Er mede op toekijken dat langs de lijnen alles correct verloopt, in het kader van fairplay.

Dit is een vraag vanuit de bond, onder andere vanuit Umpire Academy. Wij hopen hiervoor de nodige mensen te kunnen mobiliseren.

 

5. Opleiding ouders

Dus nog even samenvatten:

 • a. Op dinsdag 5/9 om 20h wordt er in het clubhuis een workshop arbitrage georganiseerd voor ouders. Deze workshop is voornamelijk gericht op ‘beginnende’ ouders onderbouw. Deze avond overlopen we de basis spelregels die belangrijk zijn voor de categorieën tot U12.

Kandidaten gelieve in te schrijven via umpire@hockeytemse.be

 • b. Op dinsdag 12/9 om 20h orgeniseren we in het clubhuis een workshop arbitrage voor ouders bovenbouw en alle andere geïnteresseerden. Deze avond kan onder andere fungeren als voorbereiding op het theoretische examen of als opfrissing van de regels.

Kandidaten gelieve dit te laten weten via umpire@hockeytemse.be